Như chúng ta đã biết vui chơi là hoạt động chủ đạo của trẻ và đồ dùng đồ chơi là phương tiện giúp trẻ thực hiện hoạt động, đông thời cũng chính là cách thu hút trẻ nhằm giúp trẻ chú ý, tiếp thu bài học một cách sinh động, nhiệt tình hơn. Đồ chơi làm bằng các nguyên vật liệu thiên nhiên đã thu hút được sự chú ý của trẻ mang lại niềm say mê hứng thú.  Đồ dùng đồ chơi mầm non tự làm phải đảm bảo thực hiện theo mục tiêu giáo dục, mang tính thẩm mỹ, sinh động, phải giúp trẻ phát triển trí tưởng tượng, kích thích cho trẻ tính độc lập, sáng tạo, đồng thời phải phù hợp với trẻ đặc biệt là phải đảm bảo an toàn cho trẻ chơi. 

Năm học 2021-2022 nhà trường phát động phong trào làm đồ dùng dạy học thì các cô ở các lớp nhiệt tình tham gia. Chiều ngày 23/05 trường tổ chức trưng bày sản phẩm và tổng kết phong trào. Các lớp tham gia phong trào với nhiều đồ dùng đồ chơi phong phú và đa dạng, đảm bảo đồ dùng phục vụ cho tiết dạy của mình.