Đội ngũ GV là một nhân tố quan trọng trong việc tạo nên sự thành công trong công tác chăm sóc và giáo dục trẻ. Trường MN Sen Hồng hiện nay có 22  giáo viên . Về trình độ Đại học sư phạm trường có 100% Giáo viên có bằng Cử nhân sư phạm mầm non.

- GV Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- GV Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp mới, phương pháp giáo dục trẻ.

Về năm học 2021-2022 :

- Trường có tất cả 11 lớp, 10 lớp thực hiện ăn bán trú, 1 lớp học 2 buổi trên ngày.

Sĩ số lớp học:

- 1 Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 25 cháu với 2 cô giáo

- 2 Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): mỗi lớp có 25 cháu với 2 cô giáo  .

- 3 Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi):  mỗi lớp có 30 cháu với 2 cô giáo .

- 5 Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 4 lớp 35 cháu, 1 lớp 30 cháu với 2 cô giáo mỗi lớp.