Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ninh Thạnh Lợi
Điện thoại: 945133719
Thông tin chi tiết:
Trần Thị Thúy Hường
Hiệu phó Trần Thị Thúy Hường
Ngày tháng năm sinh 01/01/1970
Giới tính Nữ
Trình độ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MN
Địa chỉ Ninh Thạnh Lợi-Hồng Dân-Bạc Liêu
Điện thoại 0819964196
Email thuyhuongmnsenhong@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách PHỤ TRÁCH CHUYÊN MÔN