Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Ninh Thạnh Lợi
Điện thoại: 945133719
Thông tin chi tiết:
Quách Thị Ngọc Ngân
Hiệu trưởng Quách Thị Ngọc Ngân
Ngày tháng năm sinh 11/01/1977
Giới tính Nữ
Trình độ ĐẠI HỌC SƯ PHẠM MN
Thuộc về bộ phận Quản lý
Địa chỉ Ninh Thạnh Lợi-Hồng Dân-Bạc Liêu
Điện thoại 0945133719
Email quachngocngan79@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách PHỤ TRÁCH CHUNG